INSTALACJE ELEKTRYCZNE Krzysztof Placety
  • instalacje elektryczne w budynkach
    przemysłowych i mieszkalnych
  • linie kablowe nN i SN
  • stacje transformatorowe 15/0,4 kV
  • sieci komputerowe
  • systemy ppoż
  • telewizja CCTV
  • oświetlenie uliczne
  • automatyka przemysłowa

Instalacje elektryczne w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym

Rozdzielnie elektryczne

Linie kablowe nN, SN
Stacje transformatorowe SN

Oświetlenie uliczne