INSTALACJE ELEKTRYCZNE Krzysztof Placety

Oferta

 • Instalacje elektryczne w budownictwie
 • Rozdzielnie elektryczne
 • Linie kablowe nN, SN
 • Stacje transformatorowe SN
 • Oświetlenie uliczne

Służymy inwestorom swoją pomocą w wykonaniu:

 • instalacji elektrycznych w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym
 • linii kablowych nN, SN
 • stacji transformatorowych 15/04 kV
 • automatyki przemysłowej
 • instalacji odgromowych
 • oświetlenia ulic, terenów
 • pomiarów elektrycznych
 • instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej